VYSOKÝM POPLATKŮM ZA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ HYPOTÉKY ODZVONILO

SPOTŘEBITELÉ ZAVÁZÁNÍ HYPOTÉKOU MAJÍ MALÝ DŮVOD K RADOSTI.

ČNB totiž 7. března 2019 vydala prohlášení, ve kterém blíže specifikuje, co jsou účelově vynaložené náklady. V těch byl až doposud zmatek a každá banka si je vykládala jinak.

Jasná definice

Účelně vynaložené náklady, které vzniknou věřiteli v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení

Právě pod obsahem této věty si banky přestavovaly odlišné pojmy. ČNB nyní jasně řekla, že takovými náklady mohou být pouze nezbytně nutné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy, jejichž výše je zároveň odůvodněná. A to jsou různé administrativní náklady poskytovatele jako poštovné, poplatky za kopírování a tisk dokumentů, poplatky katastru nemovitostí, náklady na telefonování nebo použité kancelářské potřeby.

Nově se do účelově vynaložených nákladů nesmí počítat ušlý zisk vzniklý úroky, o které banka kvůli předčasnému splacení přijde. Nepovažuje se za ně ani provize zprostředkovateli, který úvěr na bydlení zprostředkoval.

Co se nemění

I nadále zůstává v platnosti úplné splacení bez jakýchkoliv poplatků v těžkých životních situacích, jimiž jsou dlouhodobá nemoc, invalidita či smrt partnera, které mohou mít za následek zhoršení schopnosti splácet. Zdarma můžete také složit až 25 % z ceny zbývající dlužné částky, a to jednou ročně k výročí uzavření smlouvy. Toto se ovšem týká pouze hypotéčních úvěrů sjednaných po prosinci 2016. V neposlední řadě vám poplatky nebudou účtovány při splacení dluhu na výročí fixace či při refinancování.

Nové nařízení vešlo v platnost okamžitě a banky se mu museli bezodkladně podřídit. Otázkou zůstává, jak si banky vykompenzují snížení příjmů a zvýšení nákladů na investování předčasně splacených finančních prostředků.

Nevíte si s něčím rady? Neváhejte mě kontaktovat.